Tandlæge for unge

Har du valgt en tandlæge?

 

Tandlæge for unge:

Retten til gratis tandlægebehandling i privat tandlægepraksis er i Finansloven for 2022 blevet udvidet fra de 16-18-årige til også at gælde for de 18-21-årige. Ordningen indfases gradvist med en årgang om året. Det er i dag under halvdelen af de unge, der får valgt en tandlæge i privat tandlægepraksis. Det kræver ingen henvisning, dog skal 16-18-årige udmeldes fra Børnetandplejen inden de kan tilbydes tid i privat praksis.
Du er velkommen til at kontakte os for at blive patient på klinikken, vi glæder os til at se dig.

0
Dine køb